Uvildigt byggetilsyn - få en tryg og rolig byggeperiode - byggesagkyndig.nu

Byggetilsyn

Få et eksternt byggetilsyn på dit typehus. Selvom tilliden til typehusfirmaet er stor, er de ikke bedre end håndværkerne på pladsen. Vores byggesagkyndige sikrer dig en tryg og sikker byggeperiode uden
alle bekymringerne omkring det byggetekniske.

Huskøb for begyndere

Hvad er et byggetilsyn og er det nødvendig?

Er et byggetilsyn nødvendig?

Dette er et ofte stillet spørgsmål, som helt sikkert kan stilles med rette.

Der er mange dygtige typehusfirmaer i markedet, og generelt er de jo dygtige, nogle bygger få huse og andre bygger flere tusinde om året.
Det er her særligt ved de større og velrenommerede typehusfirmaer, at spørgsmålet om behov for et eksternt byggetilsyn oftest kommer.

Svaret er enkelt, og som du nok kan gætte, så mener vi selvfølgelig at det er en nødvendighed med et eksternt byggetilsyn på et velrenommeret typehusfirma, men hvorfor så det?

 

Svaret er enkelt:
Uanset hvad firmaet heder, hvor velrenommeret deres navn er, så er der ingen af dem der er dygtigere end den håndværker der går ude på din byggeplads.

 

Det er oftest små eller mindre selvstændige håndværkvirksomheder der er hyret ind til at varetage opgaverne for de større typehusfirmaer, hvorfor det er deres kvalitetsniveau der sætter standarden for dit hus.
Så har du fået tildelt en håndværker eller flere der ikke har kvalitet eller nyeste byggeregler som deres primære fokus, så er der risiko for at der opstår fejl, mangler eller direkte skader på dit hus.

Derfor er det på baggrund af vores erfaring nødvendigt, at holde opsyn med selv de største typehusfirmaer, ved at sætte et eksternt byggetilsyn på byggeriet.
Vores erfaringer er basseret på ca. 5000 individuelle tilsyn om året, hvorfor vi stolt kan oplyse, at vi er landets største virksomhed på tilsyn med nye parcelhuse.

Hvad er et byggetilsyn?

Hvis du vælger at tilknytte et byggetilsyn i forbindelse med opførelsen af dit nye hus, sikrer du dig selv en tryg og rolig byggeperiode.

Et byggetilsyn består typisk i en række stikprøvekontroller af alle de kritiske bygningsdele og konstruktioner under opførelsen.
Byggetilsynene strækker sig lige fra støbningen af fundamenter til afleveringsforretningen den dag, du overtager det nøglefærdige hus.

Disse byggetilsyn af byggeriet bliver skræddersyet til netop dit byggeri og placeres således, at de ligger på de mest kritiske tidspunkter i byggeriet, hvor der er størst risiko for, at der sker fejl, noget der bliver skjult, bygget inde eller gemt af vejen.

Vores byggesagkyndige udarbejder fra hvert tilsyn et tilsynsnotat, hvilket beskriver de forhold der er konstateret ved byggetilsynet.
Vi tager dialogen direkte med den udførende entreprenør ude på byggepladsen, med henblik på at drøfte eventuelle fejl og mangler konstateret ved tilsynet.
Ved vores næste tilsyn med byggeriet, vil vi ligeledes følge op på tidligere notater og kommenterede fejl i vides mulige omfang.
Det betyder, at du roligt kan læne dig tilbage og følge byggeriet fra sidelinjen, uden alle bekymringerne omkring forholdene nævnt i vores tilsynsnotater.

Et professionelt byggetilsyn har i sig selv en præventiv effekt, da det at have en byggesagkyndig tilknyttet sit byggeri indikerer over for håndværkerne, at du vil have et kvalitetsbyggeri. De bliver dermed mere opmærksomme på det stykke arbejde de udfører, hvilket i sig selv tilfører dig stor værdi.

Tilknyt et professionelt og uvildigt byggetilsyn, og kom trygt i hus.

 

Hvad er inkluderet i et byggetilsyn

Dette er et eksempel på vores tilsyn, da vores tilsyn altid skræddersyes til det enkelte byggeri

  • Fundamentstilsyn ifm. støbning af fundamenter og armering
  • Terrændækstilsyn inden støbning af gulve for kontrol af installationer
  • Tilsyn med tagkonstruktion og bagmure for kontrol af forankring, mv.
  • Opstart af murerarbejde, kontrol af fugtsikring og forventningsafstemning
  • Tilsyn med dampspærre, fugtproblemer, og tagarbejder
  • Tilsyn med vådrumssikring, kontrol af fald og generel gennemgang
  • Førgennemgang inden overtagelse for nedbringelse af fejl og mangler
  • Afleveringsforretning så I kommer trygt og roligt i hus

 

Se vores video der forklarer vores byggetilsyn

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en gratis og uforpligtende snak.

Når du udfylder formularen får du kontakt til vores byggesagkyndige inden for 24 timer. Det er gratis og uforpligtende at sende en forespørgsel til os, og vores rådgivere fra vores callcenter, vil ringe dig op inden for 24 timer, så I kan drøfte sagen, samt hvorledes vi kan være dig behjælpelige.

Den formular som du udfylder, sender vi en kopi af til dig som kvittering således, du kan se, hvad vi har modtaget, hvilket ligeledes bekræfter, at vi har modtaget din henvendelse.

Vi glæder os til at besvare dine spørgsmål.

 

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 70 202 102

Hvor kan Byggesagkyndig.nu hjælpe?

En byggesagkyndig kan hjælpe med alle dine byggetekniske spørgsmål fra start til slut i byggeriet, og sikrer dig en glidende og rolig byggeperiode.
Herunder har vi listet en række af de mange forhold, vi, som byggesagkyndige, kan hjælpe med.

Før underskrivelse af kontrakt med entreprenøren
Det er vores anbefaling, at du tager en snak med en byggesagkyndig, inden du skriver under på kontrakten, da der her skal være klarhed over de forventninger, du har som bygherre, og de forventninger, den udførende entreprenør har. Er der ikke en ordentlig forventningsafstemning i kontrakten, kan der nemt opstå problemer under byggeperioden.
Læs mere om valg af entreprenør og entrepriseformer

Gennemgang af tegningsmaterialet
Vores byggesagkyndige har set mange forskellige løsninger på boliger, og har stor erfaring med at se på tegninger, hvorfor vi kan komme med mange gode råd om dit byggeri allerede på skitseniveau.
Det er vigtigt, at du får gennemtænkt alle detaljer i din planløsning, og får dækket alle behov, hvilket vores byggesagkyndige kan spørge uvildigt ind til.

Byggetilsyn
Vores byggesagkyndige fører tilsyn med dit byggeri og forholder sig til alt det byggetekniske i processen, så du ved overtagelse, med ro i sindet, kan overtage et flot hus, velvidende at der ikke er noget byggeteknisk i vejen med dette.
Dette skaber stor ro omkring byggeriet, og den indsats du, som bygherre, skal gøre, når først byggeriet går i jorden.
Læs om byggetilsyn

Aflevering
Ifm. vores byggetilsyn ligger der altid en aflevering, og som oftest har vi også en førgennemgang med ca. 14 dage før afleveringen for at sikre, at alle de største fejl og mangler er afhjulpet inden selve afleveringen.
På afleveringen har vi fulgt op på alle tidligere notater og sikret at disse er afsluttet, og vi gennemgår huset sammen med dig og den udførende entreprenør.
Læs mere om afleveringsforretninger

Tvister under byggeriet
Såfremt der opstår problemer, er det en god ide at have en byggesagkyndig på, da dette ofte kan være tidskrævende og frustrerende.
Vores byggesagkyndige er gerne behjælpelig med at tage snakken omkring denne type sager, da de er bekendt med at gå i dialog med entreprenørerne.
Læs mere om syn & skøn

1 og 5 års gennemgange
Vi tilbyder, i forlængelse af vores byggetilsyn, selvfølgelig at følge op på byggeriet både ved 1 og 5 år, for at sikre, at der er styr på alle forhold samt for at gennemgå huset endnu en gang fra kælder til kvist.
Dette er en god ide at få lavet og sikret, at de forhold, som er reklamationsberettiget, også bliver lavet inden for garantiperioden.
Læs mere om 1 og 5 års gennemgange

Er der huller i kontrakten?

Du skal sikre dig, at der er styr på kontrakten, inden du skriver under, og vi anbefaler altid, at du får en advokat til at kigge kontrakten igennem. Dette kan dog ikke erstatte værdien af at få en byggesagkyndig til at se kontrakten igennem rent byggeteknisk, da der er stor forskel på det juridiske og den byggetekniske forventningsafstemning, der er mindst lige så vigtig.
Det juridiske er vigtigt, men det er, når der ikke er styr på forventningsafstemningen der opstår tvister, og der dermed bliver brug for juraen.

Vores byggesagkyndige har stor erfaring i at gennemlæse kontrakter, der er af meget varierende kvalitet, hvorfor vi mener, at det er vigtigt at få kontrakten set ordentligt igennem af en byggesagkyndig.
Et godt eksempel er, at står der i kontrakten, at der er indeholdt trappe til 1 sal., så tænker entreprenøren ubehandlet fyrretræ, mens du som bygherre tænker rustfri stål og glas. Det kan så godt være, at der er fremvist en trappe og hvordan den ser ud, men står det ikke i kontrakten, hvilket produkt og type der er tale om, så er der risiko for at tvisten kan opstå.
Dette gør sig gældende på alle materialer lige fra mursten og fliser til vandhaner og el-tryk.

Eksempel tilsyn med et byggeri

Et eksempel på en standard tilsynsplan kunne se ud som nedenfor, og svarer til den type vi sælger flest af, men vi skræddersyr altid vores tilsynspakker til det specifikke projekt, og tilpasser antallet af tilsyn til dit ønske og behov.

1. Tilsyn med fundamenter
Tilsynet udføres den dag, der støbes, og vi står på byggepladsen, mens der støbes for at sikre at bund, armering, beton, mv. udføres iht. gældende forskrifter.

2. Tilsyn med terrændæk inden støbning
Tilsynet har til formål at kontrollere installationer i gulvet, inden der støbes samt at sikre, radonsikring, jording af rionet, mv. er lavet håndværksmæssigt korrekt.

3. Tilsyn med bagmure
Tilsynet har til formål at kontrollere udførelsen uanset type samt at sikre korrekt placering på fundamenter.
Der tages ligeledes stilling til vindueshuller og bindere til facademuren.

4. Tilsyn med opstart af murerarbejde
Tilsyn når mureren starter på facader for at drøfte udfaldskravet.
Ved dette tilsyn følges der altid op på tidligere tilsyn og evt. tilsynsnotater.

5. Tilsyn med fastgørelser af tag
Sikring af at alle vindtræksbånd i facader og tag er udført iht. gældende forskrifter samt vurdering af al øvrig stabilitet i bygningen.
Ved dette tilsyn følges der altid op på tidligere tilsyn og evt. tilsynsnotater.

6. Tilsyn med dampspærre
Her kontrolleres det at dampspærren er udført håndværksmæssigt korrekt samt at gennembrydninger i dampspærren er udført iht. gældende forskrifter.
Ved dette tilsyn følges der altid op på tidligere tilsyn og evt. tilsynsnotater.

7. Førgennemgang 14 dage før aflevering
Denne gennemgang har til formål at følge op på alle tidligere notater samt at lave en mangelliste over fejl og mangler ved byggeriet som skal afklares inden overtagelsesdagen.

8. Afleveringsforretning
Mangelgennemgang og spørgsmål omkring alle de forhold som entreprenøren skal sørge for leveres, for at huset må tages i brug. Sikring af at du som bygherre, får en god oplevelse af at overtage dit hus.

Hvad sker der på et byggetilsyn?

Vores byggetilsyn har altid til formål at gennemgå byggeriet byggeteknisk, i god dialog med de udførende håndværkere, der er på pladsen, da vi er af den opfattelse, at du får det bedste byggeri ved en god og konstruktiv dialog omkring tingene.
Ifm. vores byggetilsyn gennemgås den aktuelle bygningsdel, som vi er kommet for at tilse, men vi følger altid op på tidligere tilsyn og evt. notater, således vi ved, om de evt. påtaler, der er gjort, også er blevet rettet.

Er der håndværkere på pladsen, forlader vi aldrig pladsen uden at oplyse de udførende om, hvad der er at påtale, således vi kan sikre en glidende arbejdsgang, men er der forhold som kræver opfølgning, vil den ansvarlige for byggeriet altid blive informeret.

Viser der sig forhold, som er ved at blive bygget inde eller på anden måde gemt af vejen, vil der blive lavet et notat, som sendes direkte til den udførende entreprenør med kopi til dig som bygherre.
Dette notat følger vi, som din byggesagkyndige op på ved næste tilsyn, så du skal ikke foretage dig andet endt det at holde dig informeret.

Det er ikke sikkert, at det er muligt at se et tidligere kommenteret forhold, da dette jo kan være bygget inde, men her kan det f.eks. være at vi har bedt om et billede af rettelsen.
Det er vigtigt her at have for øje, at det til en hver tid er byggefirmaet der har ansvaret for at byggeriet opføres håndværksmæssigt korrekt og iht. gældende regler, da vores tilsyn kun er stikprøver, dog på de kritiske tidspunkter.

Se i øvrigt vores guide til valg af en god håndværker til dit byggeprojekt

Hvordan foregår en afleveringsforretning

Vi forsøger altid at gøre en afleveringsforretning til en positiv oplevelse for dig som bygherre, da vi mener, at du skal trygt i hus, og have oplevelsen af at overtage dit drømmehus.
Mange afleveringsforretninger ender i diskussioner om bagateller og uenigheder under byggeriet, hvilket er det, vi oplever, når vi ikke har været med under byggeperioden og kun er med ved selve afleveringen.
Dette vil vi gerne forsøge at undgå, hvorfor vi altid gennemgår byggeriet for fejl og mangler, og tager dialogen med entreprenøren, så I kan koncentrere jer om at se på huset og det færdige resultat.

Ifm. gennemgangen opfordrer vi altid entreprenøren til at give jer råd og vejledning om driften af huset, og her tænker vi på EL, vand, varme og ventilation, da dette, for jer, er rigtigt spændende at blive sat ind i, og det giver meget til den oplevelse, som vi gerne vil skabe.

Alt det praktiske, som det at spørge ind til den dokumentation, der skal foreligge, for at huset kan tages i brug, spørger vi selvfølgelig ind til, ligesom vi sikrer, at mangellisten fra gennemgangen er fyldestgørende udfyldt.

Se mere om afleveringsforretninger

Skal du ikke bygge selv, men købe?

Har du allerede fundet drømmehuset, og skal dermed ikke bygge selv?

Så er det vigtigt at få en uvildig køberrådgivning fra en byggesagkyndig i forbindelse med købet.

Den byggesagkyndige vil lave en grundig byggeteknisk gennemgang af boligen, der giver jer en klar fornemmelse af hvad det er, I er ved at investere jeres penge i.
Se mere om køberrådgivning

 

Det siger vores kunder om os
og det siger ikke så lidt...

Vi får en flot score på 9.3 ud af 10 mulige points og det er vi meget stolte af, det er jo som sagt vores kunder der bestemmer om de syntes at vi gør vores arbejde tilfredsstillende.

 

God expertise og grundig dokumentation

Vi brugte Byggesagkyndig.nu i forbindelse med ny-byg, og der er intet at sætte på deres arbejde,og ekspertise de leverede rapporter med god dokumentation under hele byggeriet igennem, og havde samtidig god dialog med byggelederen. Ligeledes var de med på “afleveringen” og her var de ligeledes særdeles grundige, og skarpe i deres blik.
Vi kan uden problemer anbefale at bruge Byggesagkyndig.nu

Jacob Skov

Dygtig rådgiver!

Claus har først tilsyn med vores byggeri i Vejby, gennem de seneste 6 mdr. og det har han gjort rigtig godt! Vi har været meget tilfredse med hans grundige arbejde. Hver gang han har været forbi byggeriet, har vi fået en udførlig rapport. Hvis der var bemærkninger har han været god til at drøfte disse med byggeleder såvel som os. Vi kan klart anbefale byggesagkyndig.nu og ikke mindst Claus til andre, der har brug for en dygtig rådgiver.

Ditte-Emilie C. Burgaard

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en gratis og uforpligtende snak.

Kontakt os