1 & 5 års gennemgang - undgå fejl og mangler - Byggesagkyndig.nu

1 & 5 års gennemgang

Står du overfor en 1 eller 5 års gennemgang af din bolig, så skal du sikre dig at du får reklameret korrekt. Vores byggesagkyndige har stor erfaring i gennemgang af alle typer boliger

Skal du overtage nybygget bolig
og er du i tvivl om hvad der skal ske?

Det at skulle forestå en 1 eller 5 års gennemgang alene er en stor ting, og mange kaster sig selv ud i det.

Mange opdager nok, at opgaven er væsentligt større end forventet, da det ikke bare er at gennemgå boligen med en servicemand fra entreprenøren eller typehusfirmaet.
Boliger i Danmark er opført af menneskehænder og kvaliteten er ikke bedre end den håndværker der har været på din bolig, hvilket giver nogle kvalitetsmæssige problemer, som skal tages stilling til ved 1 eller 5 års gennemgangen.

Det er derfor ikke bare at gennemgå huset, da det er DIN opgave, at finde op påpege de fejl og mangler der er ved byggeriet, som er reklamationsberettigede ved en 1 eller 5 års gennemgang, hvilket overrasker mange.

Ved en 1 eller 5 års gennemgang, skal du sørge for at afsætte op til 2 timer til en komplet gennemgang af boligen ude som inde, og vi ser dagligt at entreprenøren eller typehusfirmaerne afsætter en time eller mindre til disse års gennemgange.
Årsagen til at der skal afsættes så meget tid er, at huset som sagt skal gennemgås ude som inde og funktionstestes, undersøges for fejl og mangler samt skjulte fejl som f.eks. fliser med manglende vedhæftning.

Ligeledes skal der laves en udførlig mangelliste med de fejl og mangler som konstateres ved gennemgangen, hvilket er det dokument I skal bruge over for entreprenøren eller typehusfirmaet, og efterfølgende bruge til opfølgning på de fejl og mangler som er konstateret ved års gennemgangen.
Årsagen til, at der skal laves en udførlig mangelliste, hvor fejl og mangler er nøje og meget præcist placeret er, at såfremt entreprenøren eller typehusfirmaet udbedre manglen f.eks. på en 5 års gennemgangen, og manglen kommer igen efter noget tid, så er det en korrekt reklameret 5 års mangel som er genopstået, og dermed ikke korrekt udført.
Det betyder, at hvis man kan dokumentere at det er den selv samme mangel, så kan man komme efter entreprenøren eller typehuset igen, og her mangler mande deres dokumentation, hvorefter de ved afslutning af 5 års gennemgangen selv står med problemerne.

HUSK vigtigheden af 1 års gennemgangen, for har du en AB forbruger aftale, hvilket mange entreprenører og typehuse kører med, så har du ofte ikke en 5 års gennemgange, hvormed 1 års gennemgangen er sidste chance for at få gennemgået boligen.

Det er dig som bygherre, der skal indkalde entreprenøren til gennemgangen, før du kan påberåbe dig retten til at få afhjulpet mangler ved 1- og 5-års gennemgangen også kaldet 1 års eftersyn og 5 års eftersyn.

Hvis du tager en byggesagkyndig med til din 1- og 5-års gennemgang, sikrer du, at alle fejl og mangler, der med rette kan gøres gældende, bliver påberåbt og korrekt noteret i forbindelse med gennemgangen.

En byggesagkyndig gennemgår ved 1- og 5-års gennemgangen huset inde såvel som ud og tilser de tekniske installationer samt loftsrum mv. Dette giver dig en grundig gennemgang af din nye bolig, og der findes som regel nogle ting, der overrasker – både positivt og negativt.

I henhold til AB92 skal du indkalde entreprenøren, så du med sikkerhed kan gøre dine krav gældende. I AB92 står der følgende:

1-års eftersyn
§ 37. Bygherren indkalder entreprenøren til en gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest et år efter afleveringen.

5-års eftersyn
§ 38. Bygherren indkalder entreprenøren til en afsluttende gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest 30 arbejdsdage før udløbet af en periode på 5 år efter afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 4.
Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk. 1, kan entreprenøren indkalde bygherren til eftersynet. Indkaldelsen skal være skriftlig og ske med mindst 10 arbejdsdages varsel.

 

 

Hvad er inkluderet i en
1 eller 5 års gennemgang?

  • Grundig byggeteknisk gennemgang af hele ejendommen ude som inde
  • Undersøgelse af loftrum, teknikrum, boligen, tag, facader, mv.
  • Udarbejdelse af udførlig mangelliste, såfremt denne ikke laves af entreprenøren
  • Svar på spørgsmål til problemer eller vedligeholdelse på ejendommen
  • Rådgivning omkring afhjælpning, og hvorledes du skal forholde dig
  • (nedenfor ses et eksempel på en mangelliste fra en 1 års gennemgang)

 

Se vore video om hvem vi er
samt eksempel på mangelliste

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en gratis og uforpligtende snak.

Når du udfylder formularen får du kontakt til vores byggesagkyndige inden for 24 timer. Det er gratis og uforpligtende at sende en forespørgsel til os, og vores rådgivere fra vores callcenter, vil ringe dig op inden for 24 timer, så I kan drøfte sagen, samt hvorledes vi kan være dig behjælpelige.

Den formular som du udfylder, sender vi en kopi af til dig som kvittering således, du kan se, hvad vi har modtaget, hvilket ligeledes bekræfter, at vi har modtaget din henvendelse.

Vi glæder os til at besvare dine spørgsmål.

 

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 70 202 102

Hvad siger AB92 om 1 års gennemgange

Følgende er et udklip af AB92

1-års eftersyn / 1 års gennemgang

§ 37. Bygherren indkalder entreprenøren til en gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest et år efter afleveringen.

 

Fælles regler for eftersyn

§ 39. Indkaldelse til eftersyn ifølge §§ 37 og 38, stk. 1, skal være skriftligt og ske med højst 60 og mindst 15 – ved hovedentreprise dog mindst 20 – arbejdsdages varsel.

Stk. 2. I forbindelse med eftersyn udfærdiges et dokument (eftersynsprotokol), hvori anføres påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, påpeget af bygherren. I tilknytning hertil anføres entreprenørens mulige bemærkninger.

Stk. 3. Dokumentet underskrives af bygherren og entreprenøren.

Stk. 4. Hvis en part ikke er repræsenteret ved eftersynet, kan dette gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig underretning om eftersynets gennemførelse og om indholdet af eftersynsprotokollen.

Hvad siger AB92 om 5 års gennemgange

Følgende er et udklip fra AB92

5-års eftersyn / 5 års gennemgang

§ 38. Bygherren indkalder entreprenøren til en afsluttende gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest 30 arbejdsdage før udløbet af en periode på 5 år efter afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 4.

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk. 1, kan entreprenøren indkalde bygherren til eftersynet. Indkaldelsen skal være skriftlig og ske med mindst 10 arbejdsdages varsel.

Fælles regler for eftersyn

§ 39. Indkaldelse til eftersyn ifølge §§ 37 og 38, stk. 1, skal være skriftligt og ske med højst 60 og mindst 15 – ved hovedentreprise dog mindst 20 – arbejdsdages varsel.

Stk. 2. I forbindelse med eftersyn udfærdiges et dokument (eftersynsprotokol), hvori anføres påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, påpeget af bygherren. I tilknytning hertil anføres entreprenørens mulige bemærkninger.

Stk. 3. Dokumentet underskrives af bygherren og entreprenøren.

Stk. 4. Hvis en part ikke er repræsenteret ved eftersynet, kan dette gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig underretning om eftersynets gennemførelse og om indholdet af eftersynsprotokollen.

Hvad siger AB Forbruger om 1 års eftersyn

Følgende er et udklip af AB Forbrugeraftalens bestemmelser

1 års eftersyn / 1 års gennemgang

§ 58. 1­års eftersyn afholdes, hvis prisen for arbejdet overstiger kr. 500.000, medmindre der afholdes eftersyn i henhold til den obligatoriske byggeskadeforsikring, jf. byggeloven.

Stk. 2. For arbejder under 500.000 kr. afholdes 1­års eftersyn, hvis en af parterne ønsker det og meddeler dette til den anden part inden 1 år efter arbejdets aflevering.

§ 59. Entreprenøren indkalder forbrugeren til eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 1 år efter arbejdets aflevering. Indkaldelsen skal være skriftlig og ske med højst 30 og mindst 10 arbejdsdages varsel.

§ 60. Ved eftersynet udfærdiger entreprenøren en eftersynsrapport. I eftersynsrapporten anføres de mangler, som forbrugeren påpeger, hvad enten entreprenøren er enig heri eller ej. Er entreprenøren ikke enig i en mangel påpeget af forbrugeren, skal dette anføres.

Stk. 2. Eftersynsrapporten underskrives af både forbrugeren og entreprenøren.

Stk. 3. Hvis forbrugeren ikke giver møde ved eftersynet, bortfalder dette. Hvis entreprenøren ikke giver møde ved eftersynet, gennemfører forbrugeren selv eftersynet og fremsender snarest muligt en kopi af eftersynsrapporten til entreprenøren.

§ 61. § 43 finder tilsvarende anvendelse på de mangler, der anføres i eftersynsrapporten.

 

Det siger vores kunder om os
og det siger ikke så lidt...

Vi får en flot score på 9.3 ud af 10 mulige points og det er vi meget stolte af, det er jo som sagt vores kunder der bestemmer om de syntes at vi gør vores arbejde tilfredsstillende.

 

Meget professionel

Vi er meget tilfredse med den gennemgang af vores nye bolig som Klaus Molberg fra byggesagkyndig.nu lavede i dag. Han var dygtig, grundig og ikke mindst professionel. For os har det været alle pengene værd.

Tina Mortensen

Yderst professionelt

Sendte en mail til Byggesagkyndig.nu og fik med det samme besked om, at vi ville blive kontaktet indenfor 24 timer. Blev ringet op efter et par timer og der blev lavet aftale til dagen efter. Selve besøget forløb over al forventning. Udover at vi fandt ud af, hvad problemet var, var der også god tid til at få tjekket for fugt rundt omkring i huset. Rapporten lå på mailen dagen efter.

Cipka

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en gratis og uforpligtende snak.

Kontakt os